An educational adventure

Dette er slagordet for filmen vi produserte for skolen. De ønsket å utvide målgruppen til både utenlandske og lokale søkere til skolen sin. BISS utvidet til å bli en videregående skole og trengte dermed en film for å gjøre skolen synlig i mengden.

Vår løsning
Idêen om å bruke Askeladden som hovedperson med en engelsk aksent ble valgt for å kommunisere norsk kultur på en engelsk måte. Tilbakemeldingene har vært fantastiske og filmen kommuniserer godt med både engelsk- og norsktalende. Filmen brukes internt, på messer og på kino.

NÅR: 2015

HVA: Video


MORE AWESOMENESS