Den Norske Kirke kontaktet oss med ønske om å lage en reklamefilm, til bruk på kino og på Facebook. En lang versjon og en kort versjon.
De hadde en plan om å lage en film som viste at dåpshandlingen er noe mer enn kun menneskelig, og ønsket vi skulle bygge et konsept rundt dette.

Vår løsning
«Magiske øyeblikk»
Vi utviklet et konsept som snakker om og viser alt som himmelen gir oss.
Naturlige øyeblikk, og muligens noe mer enn kun natur?
Vi stiller spørsmål slik at seeren selv kan reflektere over disse store spørsmålene.

NÅR: 2015

HVA: Video


MORE AWESOMENESS