Forus er blant Norges største og raskest voksende næringsområder og et regionalt, nasjonalt og internasjonalt senter for verdiskapning. Mer enn 1.200.000 kvadratmeter næringseiendom huser over 3.000 virksomheter og deres vel 40.000 ansatte.
Vi ble kontaktet om å lage en film som løfter stoltheten av å jobbe på Forus. En informativ film som skulle skape engasjement og blest, samt informasjon.

Vår løsning
Sammen med folkene i Forus.no samarbeidet vi med en tekst som skulle være kortfattet, inspirerende og informativ om hva Forus er og områdets betydning. Dette måtte være støttet av korrekt informasjon og reelle setninger.
Gjennom å vise alle roller på Forus ingeniører, kokker, industriarbeidere, selgere etc. ønsket vi å løfte HVER person på Fprus og vise at DE bidrar til å gjøre dette til et så viktig sted.

Filmen gikk sin gang på sosiale medier og ble vist 65.000 ganger på 1 måned.

NÅR: 2015-2017

HVA: Foto, Video


MORE AWESOMENESS