KUNDE: Gjensidigestiftelsen

LANSERT: 2017

ARBEID: Film, konseptutvikling


2 cool 4 school

Flere og flere ungdommer slutter på VGS. Gjensidigestiftelsen ønsket å hjelpe flere av ungdommene som mistrivdes på skolebenken inn i yrkesfag. Konseptet vi landet ser du her!

MORE AWESOMENESS